บุคลากร

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

 

นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 083-7935635
E-Mail : 

 

นายเมธี  จักณารายณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 095-1693083
E-Mail : metee2521@hotmail.com

 

นายศราวุฒิ  ชูราษฎร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 082-1717913
E-Mail : wut.songkla@hotmail.com

 

นางชนันรัตน์  ช่อพฤกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 086-8547866
E-Mail : s_berry5@hotmail.com

 

นายวีรวัฒน์  ภูทะวัง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศึกษาป้องกัน
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-2173663
E-Mail : wee_ra5@hotmail.com

 

นางสาวสุรัชดา  เอกรุณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์ : 095-6648585
E-Mail : new_sekaroon@hotmail.com

 

นางศิริประภา  โภคทรัพย์
นักวิชาการเวชศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 083-4164218
E-Mail : siriprapa.p.@hotmail.com

 

นางสาวจุฬารัตน์  วรรณลักษณ์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 094-9535469
E-Mail : jang129@outlook.co.th

 

นายบัญญัติ  ศิริเลี้ยง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารเจ้าหน้าที่พัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0860249363
E-mail: banyat_s@windowslive. com

 

นายชาตรี  จักณารายณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-9929788
E-Mail : chaknarraichartree@gmail.com

 

นายปฏิพล  โพธิ์ศรี
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-3598268
E-Mail : patiphonleo@gmail.com

 

นายนภฤทธิ์  แสนแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 080-7357655
E-Mail : cuydumdim@hotmail.com

 

นายศุภชัย บุสทิพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 
E-Mail : 

 

Total Page Visits: 119 - Today Page Visits: 1