ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

กองพัฒนานักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์  

0-4372-5437

โทรสาร 

0-4372-5437 

เฟสบุ๊ค/เพจ

https://www.facebook.com/stdrmu

Total Page Visits: 318 - Today Page Visits: 1