ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

กองพัฒนานักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์  

0-4372-5437 , 0-4372-5421  

โทรสาร 

0-4372-5437