มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 และรับมอบทุนการศึกษาต่างๆจากสมาคมศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีเจิมมงคลหนังสือ ให้โอวาทแก่นักศึกษา และรับมอบทุนการศึกษาต่างๆจากสมาคมศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและหน่วยงานอื่นที่ให้ความอนุเคราะห์ เพื่อนำไปจัดสรรให้กับนักศึกษาตามเจตนารมณ์ต่อไป
#มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ????❤
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Total Page Visits: 55 - Today Page Visits: 1

Comments

comments