ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คว้ารางวัลพระราชทาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คว้ารางวัลพระราชทาน ชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฏมหาสารคาม มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา โดยนายศราวุฒิ ชูราษฏร์ ร่วมกับ นายวัชรินทร์ ทองสีเหลือง นำทีมเข้าร่วมประกวดและเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โดยในปี 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับโล่พระราชทาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งในปี 2565 นี้ได้เลื่อนระดับเข้าร่วมประกวดในระดับ การรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับประเทศ และได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในระดับพร้อมแบบเป็นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

ที่มา : #RMUTAKASILA รวมพลังเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

Total Page Visits: 513 - Today Page Visits: 1

Comments

comments