กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชมรมรักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชมรมรักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย  รองอธิการบดี  เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  นางรัตน์ฐาภัทร  สินเธาว์ ผู้อำนวยการนักศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่พันตรีกิตติกรณ์  บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ  ว่าที่ร้อยตรีวิฑูรย์  แข็งฤทธิ์ อดีตนายกองการบริหารนักศศึกษา  กรรมการสำนักนายกและกรรมการสภาทนายความในพระบรมราชูปภัมป์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

Total Page Visits: 84 - Today Page Visits: 1

Comments

comments