กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำนักศึกษาจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณอาคารกิจการนักศึกษา

นางรัตน์ฐาภัทร  สินเธาว์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นำบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณอาคารกิจการนักศึกษา

Total Page Visits: 1 - Today Page Visits: 1

Comments

comments