ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตราการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ี 27 กรกฎาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง  มาตราการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2564 (คลิ๊กอ่านรายละเอียดที่ภาพ)

Total Page Visits: 289 - Today Page Visits: 1

Comments

comments