กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำปาหลวงอาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี รศ. ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) ในครั้งนี้ โดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 และล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
Total Page Visits: 124 - Today Page Visits: 2

Comments

comments