กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นำบุคลากรในสังกัด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักศึกษาร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 และล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์

Total Page Visits: 1088 - Today Page Visits: 2

Comments

comments