กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้สู่การจัดทำแผนพัฒนากิจกรรม ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่23-24 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวนวรุณ

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้สู่การจัดทำแผนพัฒนากิจกรรม ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และทีมองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวนวรุณ โดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 และล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

Total Page Visits: 243 - Today Page Visits: 1

Comments

comments