ประกาศการจัดกลุ่มบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ประกาศการจัดกลุ่มบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 

(จัดกลุ่มใช้ในวันซ้อมและรับจริง)

บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  รอบที่ 1 (เวลา 16.00 น.)

กลุ่มที่ 1 รอบที่ 1 (ศศ.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 2 รอบที่ 1 (ศศ.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 3 รอบที่ 1 (ศศ.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 4 รอบที่ 1 (ศศ.บ./ศล.บ)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 5 รอบที่ 1 (ค.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 6 รอบที่ 1 (ค.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 7 รอบที่ 1 (ค.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 8 รอบที่ 1 (ค.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 9 รอบที่ 1 (บธ.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 10 รอบที่ 1 (บธ.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 11 รอบที่ 1 (บธ.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 12 รอบที่ 1 (บธ.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 13 รอบที่ 1 (บธ.บ./ศ.บ./นศ.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 14 รอบที่ 1 (บช.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

 

บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  รอบที่ 2 (เวลา 19.00 น.)

กลุ่มที่ 1 รอบที่ 2 (วท.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 2 รอบที่ 2 (วท.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 3 รอบที่ 2 (วท.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 4 รอบที่ 2 (วท.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 5 รอบที่ 2 (วท.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 6 รอบที่ 2 (วท.บ./วศ.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 7 รอบที่ 2 (ทล.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 8 รอบที่ 2 (น.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 9 รอบที่ 2 (ร.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 10 รอบที่ 2 (รป.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 11 รอบที่ 2 (รป.บ.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 12 รอบที่ 2 (ดุษฎีบัณฑิตทั้งหมด)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 13 รอบที่ 2 (มหาบัณฑิต ค.ม.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

กลุ่มที่ 14 รอบที่ 2 (มหาบัณฑิต ค.ม./บธ.ม./รป.ม./ร.ม./ศศ.ม./วท.ม./วศ.ม.)

พิมพ์ใบรายชื่อ

พิมพ์แผงรูป

Total Page Visits: 3837 - Today Page Visits: 1

Comments

comments