แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 2563

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(Individual Development Plan – IDP)

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด  แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (Individual Development Plan – IDP) 

Total Page Visits: 26 - Today Page Visits: 0