รายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

>>> โครงการวันราชภัฏ  ประจำปี  พ.ศ. 2563

>>> โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  47  “รอบคัดเลือก”)

>>> โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  42”)

>>> โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  47  “รอบมหกรรม”)

Total Page Visits: 64 - Today Page Visits: 1