ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 65

ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว ทีมชายและทีมหญิง

คู่ที่

ประเภท

รอบ

สาย

เวลา

                                                ระหว่าง

ผลการแข่งขัน

1

หญิง

รอบแรก

A

09.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2

:

0

2

หญิง

รอบแรก

A

10.00

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2

:

1

3

หญิง

รอบแรก

B

11.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2

:

1

4

หญิง

รอบแรก

B

12.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

:

0

5

ชาย

รอบแรก

A

13.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2

:

0

6

ชาย

รอบแรก

B

14.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

:

1

7

ชาย

รอบแรก

C

15.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2

:

1

8

ชาย

รอบแรก

D

16.00

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

-

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2

:

0

9

ชาย

รอบแรก

D

17.00

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

0

:

2

 

ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทีมชายและทีมหญิง

คู่ที่

ประเภท

รอบ

สาย

เวลา

ระหว่าง

ผลการแข่งขัน

1

หญิง

รอบแรก

A

09.00

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

46

:

54

2

หญิง

รอบแรก

B

10.30

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

89

:

20

3

ชาย

รอบแรก

A

12.00

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

60

:

55

4

ชาย

รอบแรก

B

13.30

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

73

:

35

5

ชาย

รอบแรก

C

15.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

61

:

43

6

ชาย

รอบแรก

C

16.30

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

-

มหาวิทยาลัยนครพนม

55

:

57


ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ทีมชายและทีมหญิง

คู่ที่

ประเภท

รอบ

สาย

เวลา

ระหว่าง

ผลการแข่งขัน

1

หญิง

รอบแรก

A

09.00

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

0

:

3

2

หญิง

รอบแรก

A

10.30

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4

:

2

3

หญิง

รอบแรก

B

12.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1

:

3

4

หญิง

รอบแรก

B

13.30

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0

:

10

5

ชาย

รอบแรก

A

15.00

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-

วิทยาลัยนครราชสีมา

2

:

1

6

ชาย

รอบแรก

B

16.30

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

5

:

3


ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีมชาย

คู่ที่

ประเภท

รอบ

สาย

เวลา

ระหว่าง

ผลการแข่งขัน

1

ชาย

รอบแรก

A

13.00

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

 

2

2

ชาย

รอบแรก

B

15.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

9

:

0

3

ชาย

รอบแรก

C

13.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3

:

5

4

ชาย

รอบแรก

D

15.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

:

2


ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ทีมชายและทีมหญิง

คู่ที่

ประเภท

รอบ

สาย

เวลา

ระหว่าง

ผลการแข่งขัน

1

หญิง

รอบแรก

A

09.00

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

วิทยาลัยนครราชสีมา

3

:

0

2

หญิง

รอบแรก

B

10.30

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

:

0

3

หญิง

รอบแรก

B

12.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0

:

3

4

หญิง

รอบแรก

C

13.30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3

:

2

5

หญิง

รอบแรก

C

15.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1

:

3


ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ทีมชายและทีมหญิง

คู่ที่

ประเภท

รอบ

สาย

เวลา

ระหว่าง

ผลการแข่งขัน

1

หญิง

รอบแรก

A

09.00

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2

:

0

2

หญิง

รอบแรก

B

09.45

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2

:

1

3

หญิง

รอบแรก

B

10.30

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

:

1

4

ชาย

รอบแรก

A

11.15

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2

:

0

5

ชาย

รอบแรก

B

13.00

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

มหาวิทยาลัยนครพนม

2

:

0

6

ชาย

รอบแรก

B

13.45

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

:

0

7

ชาย

รอบแรก

C

14.30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2

:

0

8

ชาย

รอบแรก

C

15.15

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2

:

0

ผลการแข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 65

รออัพเดทผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 65

รออัพเดทผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 65

รออัพเดทผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 65

รออัพเดทผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 65

รออัพเดทผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 65

รออัพเดทผลการแข่งขัน

Total Page Visits: 0 - Today Page Visits: 0